Bemiddelijk

Zo verloopt een bemiddelingsgesprek

De confrontatie met de tegenpartij boezemt soms angst in. Al valt bij bemiddeling alles stap voor stap in zijn plooi. Maar hoe verloopt dat eerste gesprek nu precies?

Zo verloopt een bemiddelingsgesprek

De confrontatie met de tegenpartij boezemt soms angst in. Al valt bij bemiddeling alles stap voor stap in zijn plooi. Maar hoe verloopt dat eerste gesprek nu precies?

Een blik achter de schermen van bemiddelijk: zo verloopt een bemiddelingsgesprek

Bemiddeling is geen spel, maar er zijn wel (spel)regels. Al bepaalt elke bemiddelaar die grotendeels zelf. Bemiddelijk staat voor een positieve aanpak, met veel respect voor elkaars mening en persoonlijke situatie. Te vaag? We maken het concreet met een blik achter de schermen. Hoe verloopt het eerste gesprek? Wat is onze rol? En wat wordt er van jou verwacht? Zo spring je straks niet in het onbekende, maar sta je voorbereid aan de start van jouw bemiddelingstraject.

Het gesprek aangaan met iemand waarmee je tot nog toe geen oplossing vond: natuurlijk zie je daar tegenop. Door de angst voor discussies of spanningen, maar misschien eerder nog omdat je niet goed weet wat er te gebeuren staat en hoe je deze keer wél tot een gemeenschappelijk gedragen schikking komt. Don‘t worry! Bemiddeling loopt zelden in de soep. En wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Zeker als iedereen aan tafel schuift in een ongedwongen, gemoedelijke en bovenal neutrale setting. Zoals bij ons op kantoor.

Op gelijke voet

Die onpartijdigheid gaat in vanaf de start. Stel: je verschijnt als eerste op de afspraak. Dan mag je plaatsnemen in de wachtruimte tot ook de tegenpartij arriveert. Zo wekken we op geen enkel moment de indruk dat we een van beiden al hoorden nog vóór de officiële bemiddeling begint. Dat soort valse noten kunnen we bij aanvang van het traject echt wel missen en leidt in sommige gevallen tot een onherstelbare vertrouwensbreuk. Dus ja, we laten je misschien wel even wachten. Maar maak het je intussen gemakkelijk.

Rondje voorstellen

Is iedereen aanwezig? Dan nemen we met z’n allen plaats in de vergaderzaal. Kies gerust zelf je plekje aan tafel. Als ijsbreker van dienst stelt de bemiddelaar zichzelf eerst voor. Niet enkel met naam. Maar ook de taken als bemiddelaar en het hoe en waarom van de onafhankelijke positie. Wat niet wil zeggen dat we niet mee nadenken over mogelijke oplossingen. Integendeel. Maar we trekken daarbij nooit partij.

Normale communicatie

Tijdens dat eerste gesprek nemen we uitgebreid de tijd om de situatie volledig in kaart te brengen. Hoe zit de vork vandaag precies in de steel? Waar wil elke partij in het beste geval naartoe? En wat zijn eventuele breekpunten? Anders gezegd: wat wil je en wat wil je zeker niet? Enkel door vooraf zowel het ideaalbeeld als de no-go’s te benoemen, kunnen we denken in termen van oplossingen. En ontstaat er ruimte voor wederzijds begrip. Want geef toe: vaak weet je niet exact waarom iemand iets zo belangrijk vindt, net omdat er al een hele tijd ruis op de lijn zit. Door vanaf bemiddelingsdag één heel aandachtig te luisteren naar elkaars noden en bekommernissen, herstellen we de normale communicatie.

Protocol

Vaak blijkt het water niet overal even diep en zijn beide partijen het over sommige thema’s vooraf al eens. Aan het einde van die eerste ontmoeting moet alleszins duidelijk zijn waarover wél nog bemiddeld moet worden. Dat is voor elk dossier anders. De onderwerpen die voor tweespalt zorgen, leggen we zwart op wit vast in een bemiddelingsprotocol. Daarin staan ook de principes van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, geheimhouding en onpartijdigheid duidelijk beschreven. Met ieders goedkeurende kribbel plannen we vervolgens een nieuwe afspraak in om alle openstaande punten verder te bespreken.

Eigen(zinnige) methode

Hoeveel samenkomsten er nodig zijn voor een finaal akkoord? As long as it takes! Al valt dat doorgaans best mee. Net omdat het pad richting consensus vrijgemaakt werd door een open, respectvolle en bij momenten zelfs luchtige manier van werken. Of zoals we het zelf noemen: de Wederwijze. Een doordachte strategie voor een duidelijke en blijvende overeenkomst op basis van drie bouwstenen: waardige communicatie, weldoordachte oplossingen en werkbare verbindingen. Feit is: alle kwesties komen één voor één aan bod en worden 100% uitgeklaard op basis van elkaars standpunten. Hoe verschillend ook. Tot plots blijkt dat we het over alles eens zijn. Een wonder? Eerder een logisch gevolg van de typische Bemiddelijk-filosofie.

Voldaan weer verder

Bijkomend voordeel: als advocaat weet Caroline Vlaminck waar mensen bij de rechter doorgaans over struikelen en wat op lange termijn voor problemen kan zorgen. Dat leidt tot duurzame afspraken die de tand des tijds moeiteloos doorstaan en niet alleen nu maar ook later de vrede bewaren. En zoals dat hoort, schrijven we de gemaakte afspraken ook neer in een overeenkomst. Het sluitstuk van het traject, zeg maar. Als erkend bemiddelaar in familiezaken overhandigt Bemiddelijk – indien gewenst – de globale overeenkomst aan de rechtbank. En ook al hoef je daar niet bij te zijn, toch is dit een cruciaal moment. Want de juridische bekrachtiging is meteen ook de start van de rest van je leven. Zonder gedoe en mét de overtuiging dat je alles wat ooit geweest is zo goed en zo ‘minnelijk’ mogelijk achter je liet.

Je leven terug op de rails krijgen zonder dat de boel vroeg of laat ontspoort? Spring aan boord bij Bemiddelijk en maak je op voor een zorgeloze reis. Check hier in voor onze aanpak.

van conflict naar kans

Elk einde is ook een nieuw begin. Een cliché als een huis, maar toch een waarheid die je best niet negeert. Wil jij graag vechtscheidend door het leven? De impact van een relatiebreuk is al groot genoeg zonder al die negatieve energie. Bij bemiddeling gaan we na waar je elkaar kwijtraakte, herstellen we de communicatie en leren we begrip hebben voor elkaars situatie. Zo gebruik je je conflict als een kans om weer verder te gaan en opnieuw positief in het leven te staan.

advocaat familierecht Sint-Niklaas

ontdek onze
andere blogberichten