Bemiddelijk

Dankzij bemiddeling ben je als plusouder nooit te min

Als plusouder heb je geen ouderlijke bevoegdheden. Het maakt je nieuwe rol nóg moelijker en het afscheid bij een breuk zwaarder. Bemiddeling biedt oplossingen.
Blog-plusouders_Bemiddelijk

Dankzij bemiddeling ben je als plusouder nooit te min

Als plusouder heb je geen ouderlijke bevoegdheden. Het maakt je nieuwe rol nóg moelijker en het afscheid bij een breuk zwaarder. Bemiddeling biedt oplossingen.
Blog-plusouders_Bemiddelijk

Ons Burgerlijk Wetboek is een turf, maar toch zijn plusouders in België voor de wet haast onzichtbaar. Noch tijdens, noch na de relatie. Voor de rechtbank is in bepaalde situaties vooral de biologische band met het kind van tel. Ze vergeet vaak dat je als plusouder een belangrijke rol speelt in het leven van je nieuwe kroost. En soms zelfs uitgroeit tot een bron van liefde, ondersteuning en begeleiding. Die waardevolle band niet verloren laten gaan? Kies dan voor bemiddeling. Want als plusouder ben je niet te min.

Steeds meer mensen vinden na hun scheiding terug het geluk in een nieuw samengesteld gezin. En dat is voor iedereen toch een beetje zoeken. Ook je plekje vinden als plusouder is allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe graag je het ook wilt: de klassieke ouderrol opnemen is onmogelijk. Je nieuwe nest zit nu eenmaal helemaal anders in mekaar. Het gaat allemaal wat trager dan verwacht en niet zelden voel je je een vreemde eend in de bijt. Te meer omdat je partner vaak moet overleggen met de biologische mama of papa, bijvoorbeeld inzake bezoekregelingen. Zelfs de wet ziet je in veel gevallen over het hoofd. In conflictsituaties tijdens je relatie of bij een eventuele breuk kom je nauwelijks in het juridische stuk voor. Dat geeft je niet alleen een gevoel van machteloosheid, maar zet ook de band met je pluskinderen extra onder druk.

Tijdens je relatie

De sleutel tot succes? Die is voor ieder gezin anders. Al is open communicatie doorgaans een krachtig wapen. Door vrank en vrij met elkaar te praten en alle bekommernissen op tafel te gooien, vermijd je misverstanden en hoogoplopende spanningen. Op voorwaarde dat dit gestructureerd verloopt. Bijvoorbeeld binnen de krijtlijnen van een bemiddelingsgesprek. Zeker bij gevoelige thema’s als huisregels, opvoedingskeuzes en geldkwesties is een neutrale vertrouwenspersoon vaak de beste en snelste weg naar een gezamenlijke oplossing. Een bemiddelaar laat elke betrokken partij evenredig aan het woord en helpt je bij het opstellen van duidelijke afspraken over jouw verantwoordelijkheden als plusouder.

Wist je trouwens dat een bemiddelaar in familiezaken gemachtigd is om met de kinderen zelf in gesprek te gaan? Daaruit blijkt soms dat ze zich in een loyaliteitsconflict bevinden tussen hun biologische ouders en hun plusouders. De vraag luidt dan: ‘Wat willen zij?’ Door pluskinderen een stem te geven vertrekt elke uitweg vanuit hun persoonlijke wensen en behoeften.

Na een relatiebreuk

Voor alle duidelijkheid: de verstandhouding met je pluskind is niet per definitie moeilijk. Veel plusouders slagen erin om na afzienbare tijd een heel hechte band op te bouwen met de kinderen van hun nieuwe partner. Het initiële ‘zorgen voor’ groeit dan stap voor stap uit tot ‘houden van’. Oprecht en diepgeworteld. In die mate dat het afscheid bij een scheiding of relatiebreuk ontzettend zwaar valt. Jarenlang bracht je je pluskinderen naar school, smeerde je hun boterhammen, stak je ze in bad en troostte je ze wanneer ze pijn hadden. En plots valt dat allemaal weg. De kinderen die je intussen als de jouwe beschouwde, worden dan automatisch toevertrouwd aan hun juridische mama of papa.

Kortom: opnieuw verwijst de wet je naar de zijlijn. Ondanks je jarenlange opvoedkundige inspanningen heb je geen enkel ouderlijk gezag. Je kunt dan wel een verzoek tot recht op persoonlijk contact indienen bij de familierechtbank, maar dat is in de praktijk vaak erg beperkt en verbonden aan heel wat voorwaarden.

De waardevolle band met je pluskinderen redden? Leg je lot dan niet in handen van een rechter, maar kies voor een bemiddelde oplossing. Zet je ego aan de kant en maak samen met je ex-partner afspraken over jouw toekomstige rol in het leven van je gewezen pluskinderen en het onderlinge contact. Zeker bij kleintjes vraagt dat best wat empathisch vermogen. Hou ouder, hoe meer ze zelf kunnen aangeven hoe ze hun relatie met jou zien. Feit is dat het belang van het kind altijd voorop staat. Reden te meer om hierover als volwassenen het gesprek open en eerlijk aan te gaan. Geruggensteund door een familiaal bemiddelaar met kennis van zaken. Zo verzacht je na het al emotionele afscheid van je partner het rouwen om het verlies van je pluskinderen. En blijft de plusouderrol die je destijds met zoveel enthousiasme opnam voor altijd een pluspunt.

Een pluspuber die je opvoedingsregels in vraag stelt? Als ‘plaatsvervangend ouder’ niet welkom op het verjaardagsfeestje van je pluskinderen? Of net de unieke band met je pluskroost na je relatiebreuk vrijwaren? Neem vandaag nog contact op met Bemiddelijk en ga voluit voor een onderhandelde oplossing met een dikke plus.

van conflict naar kans

Elk einde is ook een nieuw begin. Een cliché als een huis, maar toch een waarheid die je best niet negeert. Wil jij graag vechtscheidend door het leven? De impact van een relatiebreuk is al groot genoeg zonder al die negatieve energie. Bij bemiddeling gaan we na waar je elkaar kwijtraakte, herstellen we de communicatie en leren we begrip hebben voor elkaars situatie. Zo gebruik je je conflict als een kans om weer verder te gaan en opnieuw positief in het leven te staan.

advocaat familierecht Sint-Niklaas

ontdek onze
andere blogberichten