Bemiddelijk

Hoe wijzig je de verblijfs- en onderhoudsbijdrageregeling binnen een ouderschapsovereenkomst?

Enige tijd na je scheiding blijken de vastgelegde verblijfsregeling en financiële afspraken niet meer actueel. Kan je ze wijzigen? En hoe pak je dat aan?

Hoe wijzig je de verblijfs- en onderhoudsbijdrageregeling binnen een ouderschapsovereenkomst?

Enige tijd na je scheiding blijken de vastgelegde verblijfsregeling en financiële afspraken niet meer actueel. Kan je ze wijzigen? En hoe pak je dat aan?

Hoe wijzig je de verblijfs- en onderhoudsbijdrageregeling binnen een ouderschapsovereenkomst?

Stel: enkele jaren geleden gingen jij en je partner uit elkaar via een echtscheiding met onderlinge toestemming. Alle onderlinge afspraken werden netjes bekrachtigd in een echtscheidingsvonnis, waaronder ook de verblijfsregeling voor de kinderen, het onderhoudsgeld etc. Voor eens en voor altijd helder en duidelijk, zou je denken. Maar wat als de situatie van jou, je ex of je kinderen plots verandert? En de toenmalige afspraken niet meer stroken met de realiteit? Gelukkig groeit je overeenkomst mee. Al gelden er duidelijke voorwaarden.

Het leven zit vol verrassingen. En dat is niet altijd even handig. Zeker niet als daardoor eerder vastgelegde afspraken over je kinderen, zoals bijvoorbeeld de verblijfsregeling, op de helling komen te staan. Een gehomologeerde overeenkomst in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) is nu eenmaal bindend. Je losmaken vergt bijgevolg best wel wat inspanning. Te meer als je ex-partner niet echt staat te springen voor een onderlinge wijziging. Maar aangezien de afspraken binnen een ouderschapsovereenkomst bedoeld zijn om het leven van alle partijen te vergemakkelijken, voorziet de wet de mogelijkheid ze aan te passen aan de nieuwe situatie. Weliswaar onder strikte voorwaarden en met een duidelijk onderscheid tussen de wijziging van de verblijfsregeling en de financiële afspraken over je kinderen.

 

Verblijfsregeling: 2 criteria

Indien jij en je ex-partner een week/weekregeling hebben afgesproken en daarbij zijn overeengekomen dat jullie geen onderhoudsbijdrage voor de kinderen aan elkaar moeten betalen. Wanneer een van jullie beiden verhuist en zo een (verre) afstand creëert tussen de partijen, een nieuwe relatie aangaat of opnieuw kinderen krijgt, kan dat impact hebben op de praktische uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de ouder die verhuist niet meer in de mogelijkheid is om de kinderen dagelijks naar school of hobby’s te brengen. Daardoor verblijven de kinderen opeens veel meer tijd bij de andere ouder.

In dat geval dringt een wijziging van de EOT-regeling zich op. Een bemiddelaar brengt alle partijen terug rond tafel om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Is iedereen akkoord? Dan wordt ze – indien gewenst – opnieuw voorgelegd aan de familierechtbank ter bekrachtiging. Komen jullie er onderling niet uit? Dan buigt een rechter zich over de vraag of de verblijfsregeling aangepast kan worden. Die velt een oordeel op basis van twee criteria:

  • Formeel criterium: zijn er ingrijpende en relevante omstandigheden die niet bestonden op het moment van de oorspronkelijke verblijfsregeling, al dan niet buiten de wil van de partijen om?
  • Inhoudelijk criterium: is de voorgestelde wijziging in het belang van het kind en – in tweede instantie – van elk van de ouders?

Indien aan beide criteria is voldaan, kan een wijziging doorgevoerd worden.

 

Financiële regeling: enkel bij onvoorziene omstandigheden

Het gebeurt soms ook dat de verblijfsregeling ongewijzigd verder verder loopt, maar dat de financiële situatie van een van de partijen wijzigt. Ook bij een wederzijds akkoord over de herziening van de onderhoudsbijdrageregeling zet de bemiddelaar de aanpassingen op papier. Is er geen consensus en beslis je om je lot in handen van de rechtbank te leggen, dan is de rechterlijke toets strenger: er moet in dat geval altijd sprake zijn van een omstandigheid buiten de wil van de partijen om die een impact heeft op het vermogen van een van de ouders. Bijvoorbeeld: door een zwaar (arbeids)ongeval daalt het inkomen van je ex drastisch en kan die de vastgelegde alimentatie niet meer betalen. Dat is een ingrijpende, relevante en vooral ongeplande gebeurtenis en dus voldoende grond voor een aanpassing.

Daarom het belang van bemiddeling: zolang je kind krijgt waar het (financieel) recht op heeft, kunnen jullie de verdeelsleutel van de onderhoudsbijdragen onderling vrij bepalen met wederzijds begrip voor ieders situatie.

 

Kies voor expertise

Conclusie: de verblijfs- en onderhoudsbijdrageregeling binnen een EOT-overeenkomst wijzigen is mogelijk, mits duidelijke voorwaarden en afhankelijk van het thema. Naast een bemiddelaar kun je voor de onderhandelingen ook een beroep doen op een advocaat of het heft volledig in eigen handen nemen. Al is het aangeraden om je te laten bijstaan door iemand met kennis van zaken die voor alle partijen de best mogelijke regeling op papier zet. Zo vermijd je onnodig getouwtrek met je ex-partner en het risico dat de rechter je een regeling opelegt waarin je je niet kunt vinden. Een domper voor jou en je ex, maar vooral een nieuwe klap voor je kinderen.

 

Wijkt de praktijk van jouw ouderschapsovereenkomst ook af van de theorie? Omdat je kinderen intussen een stuk groter zijn, je ex de verblijfsregeling niet nakomt of een financiële tegenslag het leven op zijn kop zette? Neem contact op en we bekijken samen hoe we de afspraken opnieuw inpassen in het leven van jou en je kinderen.

van conflict naar kans

Elk einde is ook een nieuw begin. Een cliché als een huis, maar toch een waarheid die je best niet negeert. Wil jij graag vechtscheidend door het leven? De impact van een relatiebreuk is al groot genoeg zonder al die negatieve energie. Bij bemiddeling gaan we na waar je elkaar kwijtraakte, herstellen we de communicatie en leren we begrip hebben voor elkaars situatie. Zo gebruik je je conflict als een kans om weer verder te gaan en opnieuw positief in het leven te staan.

advocaat familierecht Sint-Niklaas

ontdek onze
andere blogberichten